K.I.P. - CELNÍ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

KNORIMPEX PLZEŇ S. R. O.

  • Statistické hlášení INTRASTAT
  • Zařazení celního zboží TARC
  • Evropské registrační číslo  EORI
  • Celní a daňové poradenství
IMG_KIP_BG

O NAŠÍ FIRMĚ

KNORIMPEX PLZEŇ S. R. O.

Společnost byla založena v roce 1993 za účelem zastupování firem při celním řízení, zřizování a provoz celních skladů, výroba, montáž a přepracování pod celním dohledem, licenční řízení pro dovoz/vývoz, doklady původy zboží. S vývojem legislativy ČR a EU navázala na zpracování a hlášení INTRASTATU, zařazení celního zboží TARIC, přidělení evropského čísla EORI.

Společnost se stále zabývá celním a daňovým poradenstvím spojeným s dovozem a vývozem zboží v rámci EU, ale i ze zemí mimo EU.